FUT (Follicular Unit Transplantation)

FUT (Foliküler ?nite Transplantasyonu) tekni?inde, nakledilecek olan saç kökleri ense bölgesinden, kulaklar arasında yer alan bölgeden, saç köklerinin sıklı?ına, bu bölgedeki derinin esnekli?ine ve ekim yapılacak alanın büyüklü?üne uygun ?ekilde, ?erit ?eklinde alınır. Plastik Cerrah tarafından alınan saçlı deri profesyonel ekip tarafından birli, ikili, üçlü gruplara (greft/foliküler ünite) ayrılıp ekime hazırlanır. Saçlı deri ?eridinin alındı?ı alan yine Plastik Cerrahi doktoru tarafından estetik bir diki?le kapatılır.

Köklerin ayrı?tırılmasını takiben ekim yapılacak olan alana çok küçük kanallar açılır.Klini?imizde bu kanallar ince enjeksiyon i?neleri ile açılmaktadır. Herhangi bir ilaç enjeksiyonundan sonra nasıl ki hastada i?ne izi kalmadı?ı gibi saç ekimini takip eden birkaç gün sonra ekim alanında saç dı?ında hiçbir kesi veya delik gözükmemektedir.

Alıcı bölgenin tasarımı ciddi bilgi ve deneyim gerektirir. Açılacak kanalların yönleri, saç çizgisinin tasarımı, saç köklerinin çapı, ekim tekni?i gibi birçok faktör do?al görüntüyü etkileyecektir. Kısaca yöntem ne olursa olsun en kritik a?amadır. Doktorunuzun bu konuda oldukça deneyimli ve yetenekli olması gerekir.

Alıcı bölge hazırlandıktan sonra saç adaları (FU) birer birer yerine yerle?tirilecektir. Hem FUT hem de FUE için aynıdır. Da?ıtma kesinlikle belli bir metoda göre olmalı açılan kanalların çapıyla uyumlu olmalıdır.

Saç adalarının (FU) yerle?tirme i?lemi tamamlandıktın sonra son bir kontrol ile sac ekimi tamamlanmı? olur. Saç ekiminden sonra dikkat etmeniz gereken kurallar size sözlü olarak anlatılmalı yazılı olarak verilmelidir.


Tepe Prime Avenue, B Blok 1. Kat No: 34 Eskişehir Yolu 8. km Çankaya / Ankara
0312 443 0 337 - 0312 284 0 809 -0532 745 2 628
info@estenik.com.tr