FUE (Follicular Unit Extraction)

Follicular Unit Extraction (FUE) yöntemiyle saç ekimi do?rusal bir kesi yapılmadan saç adalarının (folliküler ünite, FU) teker teker alınması i?lemidir. Saç köklerini almak için herhangi bir bistüri kullanılmaz uzunlamasına bir kesi yapılmaz, sütur (diki?) konulmaz. Dolayısı ile ensede gerginlik olu?maz. Saçlı derinin üzerinden 0,6-0.8 mm çaplı aletlerle saç adaları tek tek alınırlar.

Ekimi yapılacak olan (FU) saç adaları alındıktan sonra takiben ekim yapılacak olan alana çok küçük kanallar açılır.Klini?imizde bu kanallar ince enjeksiyon i?neleri ile açılmaktadır. Herhangi bir ilaç enjeksiyonundan sonra nasıl ki bir hastada i?ne izi kalmadı?ı gibi saç ekimini takip eden birkaç gün sonra ekim alanında saç dı?ında hiçbir kesi veya delik gözükmemektedir.

Alıcı bölgenin tasarımı ciddi bilgi ve deneyim gerektirir. Açılacak kanalların yönleri, saç çizgisinin tasarımı, saç köklerini çapı, ekim tekni?i gibi birçok faktör do?al görüntüyü etkileyecektir. Kısaca yöntem ne olursa olsun en kritik a?amadır. Doktorunuzun bu konuda oldukça deneyimli ve yetenekli olması gerekir.

Alıcı bölge hazırlandıktan sonra saç adaları (FU) birer birer yerine yerle?tirilecektir. Hem FUT hem de FUE için aynıdır. Da?ıtma kesinlikle belli bir metoda göre olmalı açılan kanalların çapıyla uyumlu olmalıdır.

Saç adalarının (FU) yerle?tirme i?lemi tamamlandıktın sonra son bir kontrol ile saç ekimi tamamlanmı? olur. Saç ekiminden sonra dikkat etmeniz gereken kurallar size sözlü olarak anlatılmalı ve yazılı olarak verilmelidir.

Günümüzde FUE saç ekim yönteminde, deneyimli ekipler ve geli?mi? teknoloji ile, FUT saç ekim yönteminden daha yüksek sayıda greft alınabilmesi tekni?i daha çok kullanılır hale getirmi?tir. Ayrıca operasyon sonrası olu?an gerginlik a?rısının olmaması bu yöntemin önemli bir avantajıdır.

FUE çizgisel bir iz bırakmadı?ından çok kısa saç modellerini tercih edenler için uygun bir yönemdir. Ayrıca çok gergin saçlı derisi olanlar ve keloide yatkın adaylar için uygun olabilir. Ayrıca daha önce yapılmı? kötü saç ekimlerinin düzeltilmesinde kullanılabilir. Bu yöntemle hastanın saç yapısı ve sıklı?ına göre ortalama 2000-3000 greft alınabilmektedir. Bu da yine ortalama 4000-9000 saç köküne kar?ılık gelebilmektedir.


Tepe Prime Avenue, B Blok 1. Kat No: 34 Eskişehir Yolu 8. km Çankaya / Ankara
0312 443 0 337 - 0312 284 0 809 -0532 745 2 628
info@estenik.com.tr